Friday, February 2, 2018

శివ రాత్రి వచ్చింది శివుడా శివుడా

____________________

____________________శివ రాత్రి వచ్చింది శివుడా శివుడా
భవరాశి పిలిచింది శివుడా శివుడా

ధనమధనం జరిగింది శివుడా శివుడా
నరమరణం  పెరిగింది శివుడా శివుడా
దోపిడీలు జరిగాయి శివుడా శివుడా
గరళ జనన మయ్యింది శివుడా శివుడా

ఇళ్లెన్నో కూలాయి శివుడా శివుడా
ఒళ్లెన్నో కాలాయి శివుడా శివుడా
ప్రాణ భీతి పెరిగింది శివుడా శివుడా
జనం పరుగు లెట్టింది శివుడా శివుడా

రాయుడు, రెడ్డి, రాజు రాలేదయ్యా
శర్మ, శాస్త్రికి మాత్రం ఏం తెలుసయ్యా
శ్రేష్టి గారి డబ్బుకి విలువేదయ్యా
మా కండబలం ఎంతవరకు ఆపేదయ్య ||శివ రాత్రి వచ్చింది

కాపాడు మా తండ్రి కాపాడయ్యా
కష్టాలను తొలగించి కాపాడయ్యా
పాపాలు చేసాము కాపాడయ్యా
ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటో మాకు చెప్పయ్యా ||శివ రాత్రి వచ్చింది


ఉపవాసాల్ చెయ్యలా
ఊళ్లెన్నో తిరగాలా
నదులలో ములగాలా
ధర్మాలే వినాలా


దోచుకున్న డబ్బంతా దానాలే చెయ్యలా
దాచుకున్న డబ్బంతా హుండిలో వెయ్యాలా
మాకు దిక్కు మా నేతకు దిక్కు నువ్వేనయ్యా
కైలాసం దిగి నువ్వు రావాలయ్యా ||శివ రాత్రి వచ్చింది


రక్షించు రక్షించు శివుడా శివుడా
గరళం భక్షించు భక్షించు శివుడా శివుడా
తప్పులన్నీ తెలిసాయి శివుడా శివుడా
నువ్వు చెప్పినవన్నీ చేసాము శివుడా శివుడా

శివ రాత్రి వచ్చింది శివుడా శివుడా
భవరాశి పిలిచింది శివుడా శివుడా


నారాయణ రావు కంభంపాటి

తెలుగు కవితలు
10 నవంబర్ 2011

First published in
Knol 5932

Updated on 4 February 2018

Wednesday, January 10, 2018

Happy New Year Song Hindiहैप्पी न्यू ईयर  हैप्पी न्यू ईयर
नया सालमुबारक  नया सालमुबारक

कभी भी बनावो कभी भी मनावो
कोई भी भाषा में बोलो
हैप्पी न्यू ईयर  हैप्पी न्यू ईयर
नया सालमुबारक  नया सालमुबारक

जनवरी हो या चैत्र में हो
बैसाख में हो या दीवाली को हो
हैप्पी न्यू ईयर  हैप्पी न्यू ईयर
नया सालमुबारक  नया सालमुबारक

क्या अच्छा हुआ पिछला साल में
क्या नहीं हुआ कोशिशों के बाद
पीछे मुड़के देख आगे जाने के सोच
नया साल हैं नया स्वप्न तो  देख                 ||हैप्पी न्यू ईयर


नए नए चीज करने के लिए सोच
कामयाबी का कल्प मन में रख्खार चल
कलेजा बढ़ाव कार्यरत भी बनो
मेरा प्रार्धना है  तुम्हारा विजय    || हैप्पी न्यू ईयर

आजु बाजू के लोगोंको साथ चल
संघटन का शक्ति इस्तेमाल करते चल
सबको बोलो हैप्पी न्यू ईयर
नया सालमुबारक  गाते चलो  || हैप्पी न्यू ईयर


नारायण राव
10 जनवरी 2018


Tuesday, March 21, 2017

World Day of Poetry - 21 March 2017 Poem by Narayana RaoWhatsup today I asked my informer free
Today is world day of poetry
Go and write a poem came the decree
Of course I have the pedigree

Got out of lethargy
Had a tea for energy
Looked at rhymes for synergy
Performed the preliminaries with liturgy

Started the word chemistry
Remembered that I am from industry
The work has to be error free
It needs to impress gentry

So you have my poetic pastry
Labour that made me try and retry
mixtures and compounds of word artistry
To make you laugh at the sophistry

Saturday, January 14, 2017

Make in India, Do in India - Poem


On Sankranti Day  - The Good Change Day - Resolve to ChangeMake in India, Do in India
Man of  India, Woman of India
Have an Idea, Plan by looking in Pedia
Chip in Rupiah, Make it your Mania

Time is right
You are bright
You don't have to fight
States are making it light

World is confident
You don't have to be diffident
Make your skill evident
Results will be excellent

Make a car or chocolate bar
Make a door or mine iron ore
Make a jar  or run a tourist car
Make it better, make India wealthier

Modi's call on India's wall
Likes are many, comments are plenty
Action is the need, your reaction indeed
Propels the course and India grows.


Narayana Rao K.V.S.S.
14 January 2017


Become Entrepreneur at your convenience. Learn essentials first in a free online program by StartupIndia


Startup India - Entrepreneurial Training Online Program - Hindi and English
http://guide-india.blogspot.com/2017/01/startup-india-entrepreneurial-training.html


Make in India Poems by Others


https://meenas17.com/2014/12/13/make-in-india-for-india/

Friday, October 21, 2016

Shri Rama Shri Rama Shri Rama - శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ భజన గీతము


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ - భజన గీతము


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
అంజలి నీకిదె అయోధ్యరామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఆసనమిదె ఆశ్రిత వత్సల రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఇక్ష్వాకుకులతిలక ఇనవంశోధ్భవ రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఈప్సితదాయక ఇహలోక రక్షక
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఉడుత భక్తిని అతి చిన్న పనిని గుర్తించు ప్రభువా
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఊహించ తరమా నీ శక్తి యుక్తులను
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఎదిరించగల వాడు ఇహలోకమున లేడు
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఏనుగు పిలిచిన భూమికి వఛ్చిన హరి అవతారామ శ్రీరామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఐశ్వర్య లక్ష్మిని సీతగ పొందిన ఆది పురుషుడవు సీతా రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

ఒంటరి వారికి అన్నీ నీవే
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఓంకార నాదానికి పలికే రామా
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఔదార్యమునకు నిలయము నీవు భక్తికి లొంగే దేవుడవు
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
అంతఃకరణము ఆత్మ వెతకును  నిన్నే
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

కష్టసుఖములు నావి కనిపెట్టే వాడవు
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఖరభూషణులను ఖతము చేసిన వాడవు
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
గరుడ వాహనుని అవతారము నీవు దశరధ రామ శ్రీరామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఘనకీర్తి గల రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

చక్కని రూపము చల్లని చూపులు
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఛత్ర ఛాయలోన కొలువు చేసిన రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
జగదభి రామ జానకి రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

త్యాగరాజనుత సంగీత ప్రియ రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
దయామయ రామ దానవ భంజక
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ధర్మప్రవర్తక ధర్మప్రభోధక రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
నన్నేలు శ్రీ రామ నరలోక పాలక
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

పవనసుత రక్షక పతిత పావన రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
ఫలమియ్య రావయ్య పిలిచితి రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
బాలరాముడిగానే యాగరక్షకుడవు
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
భధ్రుడిని బ్రోచిన భద్రాచల రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
మంచిని పెంచే మానవత్వము చూపిన రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

యజ్ఞాలు యాగాలు ఎన్నెన్నో చేసితివి
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
రైతులందరు నీ దయ సుఖముగా నుండిరి
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
లక్షణముగా గోవులు క్షీరము నిచ్చెడివి
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
వర్షాలు వానలు సమయానికే వచ్చే
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
శ్రీరామ నీనామ మెంతో ఫలమిచ్చు
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
షడ్రుచులను మరిపించునంత తీపిర  రామ నీ నామ భజన
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
సీతారామ జయ జయ రామ జానకి రామ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
హర్షోల్లాసములు  శ్రీరామ భజన ఫలములు
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

28 March 2015 7.50 pm

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ అని ఒక సారి అంటే సహస్రనామ పారాయణ ఫలితము లభిస్తుంది అని మీకు తెలిసే ఉన్టుంది. ఈ  భజనలో అనేక సార్లు  శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ అని సంతోషము పొందండి._______________

_______________


_______________

_______________


_______________


_______________


_______________

_______________


Updated 23 October 2016, 28 March 2015Tuesday, March 22, 2016

Holi Poem - होली के दिन आये हैं हम
Picture source:
http://cdn.morguefile.com/imageData/public/files/j/JessicaGale/09/l/1410406854w183a.jpg

होली के दिन आये हैं हम
पिचकारी भर खुशियाँ  लाये हैं  हम
सुख संकेत रंग डालेंगे हम
आनंद हमारा बाटेंगे हम

तकलीफ सब  दहन हो गया  कल
सुख का ही अब  सोच हर पल
घर से निकल कर बोलता ही चल
होली का दिन आज फेंकने दे  जल

कर सबसे दोसती आज
मांगले माफी मिटादे दूरी
नजदीक जावे  रंग   लगावे
 शुभ शुभ होली गाना गावेShort url: http://goo.gl/OyDo9J

Written on 22 March 2016

Sunday, March 13, 2016

I am Indian Who Wants World's Welfare - PoemI am Indian
taught by Divine
I believe in union
with God and his Creation


I guard the ground of my own
that does not mean fight with alien
I help my brothern
does not mean rest of  the world I disown

I am ready to help people anywhere
always help neighbours to prosper
I take care of  my land's weak labour
its only makes world stronger

Global trade should not mean disaster
competition should not mean human hunger
share your means and live till God's desire
I am an Indian who wants world's welfare


Written on 13 March 2016, Sunday


Support World Poetry Day - 21 March